THÔNG BÁO

V/v: Bổ sung biển báo, điểm dừng xe buýt tại khu vực ngã tư Nhổn - QL32

 

- Căn cứ công văn số 395/TCT-VTHKCC ngày 22/3/2016 của Tổng công ty vận tải Hà Nội về việc Báo cáo ước thực hiện Quý I và đề xuất kế hoạch QII/2016 của TCT. Trong đó có nội dung đề xuất bổ sung 01 cặp biển báo điểm dừng xe buýt tại khu vực Chợ Nhổn (Ngã tư Nhổn - QL32) nhằm tăng khả năng thu hút hành khách, kết nối các tuyến buýt trên hệ thống.

- Thực hiện công văn số 881/TTĐH-QLHT ngày 16/6/2016 của Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông đô thị về việc Dừng đón trả khách đối với tuyến buýt số 20, 29, 73 khu vực ngã tư Nhổn - Quốc lộ 32.

Tổng công ty thông báo và giao nhiệm vụ cho các đơn vị liên quan thực hiện các nội dung sau:

1.     Từ ngày 19/6/2016 thực hiện bổ sung 02 biển báo điểm dừng xe buýt tại khu vực ngã tư Nhổn - Quốc lộ 32. Cụ thể như sau:

TT

Vị trí bổ sung biển báo điểm dừng xe buýt

Tuyến xe buýt dừng đón trả khách

Vị trí biển báo điểm dừng xe buýt liền trước

Vị trí biển báo điểm dừng xe buýt liền sau

Ghi chú

1

Hè giữa nhà số 34-36 phố Nhổn

20A, 20B, 29, 70, 73

ĐTC Nhổn

Công ty cổ phần xây dựng Thăng Long - QL32

Hướng đi Phùng, Sơn Tây

2

Hè giữa nhà số 55-57 phố Nhổn

20A, 20B, 29, 70, 73

Qua đường vào Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia I - QL32

ĐTC Nhổn

Hướng đi Cầu Diễn

 

DocDetailViewing